Nyheter

24.01.2017

Seabrokers Kran & Transport AS er ny kunde hos JStConsulting

 

 

28.11.2016

Scout CCTV AS er ny kunde hos JStConsulting

 

Scout CCTV AS valgte JStConsulting for bistand til design og utvikling av ny webside for bedriften.

 

Scout CCTV er en bedrift som har spesialisert seg i produksjon av onshore og offshore kran kamera systemer.

28.07.2016

RA Consulting - ny samarbeidspartner

 

JStConsulting har inngått samarbeid med RA Consulting som drives av Rudi Arnesen.

 

Rudi har operasjonell bakgrunn innen mekanisk industri, og har innehatt posisjoner i hele spekteret fra produksjonsmedarbeider i lokale bedrifter(fagbrev innen CNC) til det å være en del av ledergruppen med overordnet ansvar for HMS i multinasjonalt selskap. (HSE Manager)

 

Hans spesialiteter er:

Kulturelle endringsprosesser, BBS (Behavioural Based Safety), HMS&K systemimplementering og utvikling, trendanalyse, ulykkes granskning med tyngde på årsaksanalyse. Kvalitetsrevisjon (lead auditor) samt prosjektledelse mot ISO sertifisering.

HMS & Kvalitetsstyring

Telefon: 40 72 01 96

03.10.2016

Sandnes NDT Service AS er ny kunde hos JSt Consulting

 

Sandnes NDT Service AS valgte JStConsulting for å bistå med rådgivning og etablering av prosedyrer som må på plass for å tilfredsstille krav for å være en godkjent Achilles JQS leverandør.