Call:+47 40 72 01 96| Email:post@jst-consulting.no

 

Partnere

Vi har operasjonell bakgrunn innen mekanisk industri, og har innehatt posisjoner i hele spekteret fra produksjonsmedarbeidere i lokale bedrifter (fagbrev innen CNC) til å være en del av ledergruppen med overordnet ansvar for HMS i multinasjonalt selskap (HSE Manager)

Har ledet bedrifter gjennom prosessen som har ført frem til sertifisering innen standarder som ISO 9001 – ISO 14001 – OHSAS 18001 – API Q1 – Achilles JQS.

Har jobbet aktivt med lovkrav og reguleringer nasjonalt og internasjonalt (Europa, ASIA og USA) og har således en stor forståelse for de kulturelle utfordringer som ligger i å drive en flerkulturell bedrift.

 

JSt Consulting er forhandler for kvalitetsledelsessystemet Input Process som leveres av Input data AS.