Call:+47 40 72 01 96| Email:post@jst-consulting.no

 

Våre Tjenester

Har du eller din bedrift planer om etablering og oppbygging av et HMSK-system med mål om å bli sertifisert? Eller har dere hatt tilsyn?

Vet dere ikke helt hvor dere skal starte eller hvor dere skal hente ressurser fra?

Vi tilbyr tjenester for bedrifter innen næring som olje & gass, bygg & anlegg, industri, logistikk, elektro m.m

Assistanse innen alle områder relatert til HMS og Kvalitet

Vi kan være behjelpelige med alt fra

 • Kvalitetssystemer
 • HMS-Arbeid
 • Achilles godkjenning
 • Internkontrollforskriften
 • IK-Mat
 • GAP-analyse
 • Etablering og implementering av prosedyrer og styrende dokumenter
 • Samsvarsvurdering
 • Ledelsens gjennomgang
 • Risiko
 • Revisjoner
 • Registrering og behandling av avvik
 • Kvalitetsledelses System
 • WEB utvikling